บริการ ตลับหมึก หมึกพิมพ์ หมึกปริ้นเตอร์ 
หมึกเครื่องปริ้น ดรัมเครื่องปริ้น

บริการซื้อ ขาย ให้เช่าตลับหมึก หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ หมึกปริ้นเตอร์ 
หมึกเครื่องปริ้น ดรัมเครื่องปริ้น

ตลับหมึก หมึกพิมพ์ภาชนะบรรจุหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ มีหน้าที่เก็บ และจ่ายหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อพิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพ โดยทั่วไป ตลับหมึกจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ตลับหมึกน้ำหมึก (Ink Cartridge) และตลับหมึกผงหมึก (Toner Cartridge)

ตลับหมึกน้ำหมึก ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ หัวพิมพ์ (Printhead) และตัวบรรจุหมึก (Ink Tank) หัวพิมพ์ทำหน้าที่พ่นหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ตัวบรรจุหมึกทำหน้าที่เก็บหมึกไว้ หมึกพิมพ์ที่ใช้ในตลับหมึกน้ำหมึกจะเป็นหมึกเหลว ซึ่งสามารถละลายน้ำได้ จึงทำให้สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ

ตลับหมึกผงหมึก ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ดรัม (Drum) และ ตัวบรรจุผงหมึก (Toner Cartridge) ดรัมทำหน้าที่รับภาพจากเครื่องพิมพ์ ผงหมึกทำหน้าที่พิมพ์ภาพลงบนกระดาษ ผงหมึกที่ใช้ในตลับหมึกผงหมึกจะเป็นผงหมึก ซึ่งเมื่อถูกความร้อนจะหลอมละลาย และติดแน่นกับกระดาษ จึงทำให้สามารถพิมพ์ได้คมชัด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าตลับหมึกน้ำหมึก

การเลือกใช้ตลับหมึก หมึกพิมพ์ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องพิมพ์ และความต้องการใช้งาน โดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะใช้ตลับหมึกผงหมึกเท่านั้น ส่วนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตจะใช้ตลับหมึกน้ำหมึก หรือตลับหมึกผงหมึกก็ได้ การเลือกตลับหมึกให้เหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยให้พิมพ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

 

VSP Service Group มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรายการสำหรับเครื่องพิมพ์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สียี่ห้อชั้นนำทุกรุ่น โดยมีสินค้าหลักคือตลับหมึกเครื่องพิมพ์แท้
พร้อมจำหน่ายในราคาที่ประหยัด และคุ้มค่า เหมาะทั้งการใช้งานระดับครัวเรือน และสำนักงาน

บริการตลับหมึกาคาถูก หลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ รวมถึงอุปกรณ์งานพิมพ์ทุกประเภท

ทั้งหมึกพิมพ์ หมึกปริ้นเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น ดรัมเครื่องปริ้นครบวงจรที่สุด
รับประกันเรื่องคุณภาพหมึกพิมพ์ ตลับหมึก 
หมึกปริ้นเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น ดรัมเครื่องปริ้นทุกรุ่น

 

รุ่นผงหมึก เครื่องที่ใช้ได้ จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้ ราคาปกติ
TK-134 FS-1300D/1350DN 7,200 แผ่น 4,200 บาท
TK-8604K FS-8650DN 30,000 แผ่น 8,900 บาท
TK-8604C/M/Y FS-C8650DN 20,000 แผ่น 8,050 บาท
TK-354 FS-3920DN 15,000 แผ่น 3,900 บาท
TK-544K FS-C5100DN 5,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-544C/M/Y FS-C5100DN 4,000 แผ่น 4,250 บาท
TK-410 KM-1620/1635/1650/2020/2035/2050 15,000 แผ่น 4,200 บาท
TK-439 TA- 180/181/220/221 15,000 แผ่น 4,200 บาท
TK-679 KM-3060/2540/3040/2560 20,000 แผ่น 4,500 บาท
TK-715 KM-3030/3050/4050/5050 34,000 แผ่น 5,900 บาท
TK-164 FS-1120D 2,500 แผ่น 2,300 บาท
TK-174 FS-1370DN/ECOSYS P2135dn 7,200 แผ่น 4,200 บาท
TK-584K FS-C5150DN 3,500 แผ่น 2,700 บาท
TK-584C/M/Y FS-C5150DN 2,800 แผ่น 2,700 บาท
TK-594K FS-C5250DN/FS-C2026MFP/FS-C2126MFP 7,000 แผ่น 3,900 บาท
TK-594C/M/Y FS-C5250DN/FS-C2026MFP/FS-C2126MFP 5,000 แผ่น 3,900 บาท
TK-1114 FS-1040 2,500 แผ่น 2,300 บาท
TK-1124 FS-1060DN 3,000 แผ่น 2,400 บาท
TK-3104 FS-2100D/2100DN 12,500 แผ่น 3,200 บาท
TK-3114 FS-4100DN 15,500 แผ่น 3,300 บาท
TK-3134 FS-4200DN/4300DN 25,000 แผ่น 4,100 บาท
TK-479 FS-6025/6030/6525/6530MFP 15,000 แผ่น 3,300 บาท
TK-899K FS-C8020/C8025/C8520/C8525MFP 12,000 แผ่น 2,500 บาท
TK-899C/M/Y FS-C8020/C8025/C8520/C8525MFP 6,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-869K TA-250/300ci 20,000 แผ่น 2,900 บาท
TK-869C/M/Y TA-250/300ci 12,000 แผ่น 4,000 บาท
TK-8309K TA-3050/3550/3051/3551ci 25,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-8309C/M/Y TA-3050/3550/3051/3551ci 15,000 แผ่น 5,000 บาท
TK-1114 FS-1040 2,500 แผ่น 2,300 บาท
TK-1124 FS-1060DN 3,000 แผ่น 2,400 บาท
TK-3104 FS-2100D/2100DN 12,500 แผ่น 3,200 บาท
TK-8509K TA-4550/5550ci 30,000 แผ่น 4,500 บาท
TK-8509C/M/Y TA-4550/5550ci 20,000 แผ่น 6600 บาท
TK-6309 TA-3500/4500/5500i 35,000 แผ่น 5,500 บาท
TK-6709 TA-6500/8000i 70,000 แผ่น 6,800 บาท
TK-1144 FS-1035/1135MFP_ECOSYS M2035/M2535dn 7,200 แผ่น 4,200 บาท
TK-8329K TA-2551ci 18,000 แผ่น 2,600 บาท
TK-8329C/M/Y TA-2551ci 12,000 แผ่น 5,200 บาท
TK-8319K TA-2550ci 12,000 แผ่น 1,800 บาท
TK-8319C/M/Y TA-2550ci 6,000 แผ่น 2,700 บาท
TK-4109 TA-1800/1801/2200/2201 15,000 แผ่น 2,800 บาท
TK-7109 TA-3010i 18,000 แผ่น 2,900 บาท
TK-7209 TA-3510i 32,000 แผ่น 5,000 บาท
TK-5144K ECOSYS P6130cdn/M6030CDN/M6530CDN 7,000 แผ่น 4,050 บาท
TK-5144C/M/Y ECOSYS P6130cdn/M6030CDN/M6530CDN 5,000 แผ่น 4,050 บาท
TK-5154K ECOSYS P6035cdn/M6035CDN/M6535CDN 12,000 แผ่น 6,150 บาท
TK-5154C/M/Y ECOSYS P6035cdn/M6035CDN/M6535CDN 10,000 แผ่น 7,000 บาท
TK-5219K TASKalfa 406Ci 20,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-5219C/M/Y TASKalfa 406Ci 15,000 แผ่น 6,500 บาท
TK-5209K TASKalfa 356Ci 18,000 แผ่น 3,300 บาท
TK-5209C/M/Y TASKalfa 356Ci 12,000 แผ่น 6,600 บาท
TK-8349K TASKalfa 2552ci 20,000 แผ่น 3,200 บาท
TK-1168 ECOSYS P2040dn/P2040dw 7,200 แผ่น 4,200 บาท
TK-1178 ECOSYS M2040dn/M2540dn/M2640idw 7,200 แผ่น 4,200 บาท
TK-8349K TA-2552ci 20,000 แผ่น 3,200 บาท
TK-8349 C/M/Y TA-2552ci 12,000 แผ่น 5,700 บาท
TK-8339K TA-3252ci 25,000 แผ่น 4,100 บาท
TK-8339 C/M/Y TA-3252ci 15,000 แผ่น 5,700 บาท
TK-8529K TA-4052ci 30,000 แผ่น 4,500 บาท
TK-8529 C/M/Y TA-4052ci 20,000 แผ่น 6,800 บาท
TK-8519K TA-5052ci /6052ci 30,000 แผ่น 4,300 บาท
TK-8519C/M/Y TA-5052ci /6052ci 20,000 แผ่น 6,600 บาท
TK-5224K M5521cdw 1,200 แผ่น 1,950 บาท
TK-5224C/M/Y M5521cdn/P5021cdw/P5021cdn 1,200 แผ่น 2,450 บาท
TK-5234K M5521cdw 2,600 แผ่น 2,350 บาท
TK-5234C/M/Y M5521cdn/P5021cdw/P5021cdn 2,200 แผ่น 3,450 บาท
TK-5244K M5526cdw 4,000 แผ่น 2,900 บาท
TK-5244C/M/Y M5526cdn/P5026cdw/P5026cdn 3,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-7119 TA-3011i 18,000 แผ่น 4,000 บาท
TK-7219 TA-3511i 32,000 แผ่น 6,500 บาท
TK-6329 TA-4002i/5002i/6002i 35,000 แผ่น 6,500 บาท
TK-8720K TA-7052ci/TA-8052ci 70,000 แผ่น 2,900 บาท
TK-8720C/M/Y TA-7052ci/TA-8052ci 30,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-6720 TA-7002i/TA-8002i 20,000 แผ่น 6,600 บาท
TK-3165 P3145dn 6,000 แผ่น 3,800 บาท
TK-8529K TA-4053ci 30,000 แผ่น 4,500 บาท
TK-8529C/M/Y TA-4053ci 20,000 แผ่น 6,800 บาท
TK-8110K TA-8124cidn 12,000 แผ่น 2,500 บาท
TK-8110C/M/Y TA-8124cidn 6,000 แผ่น 3,700 บาทข้อควรระวังในการใช้ตลับหมึก

  • ควรเก็บตลับหมึก หมึกพิมพ์ไว้ในที่แห้ง และเย็น เพื่อป้องกันหมึกแห้ง หรือเสื่อมสภาพ
  • ไม่ควรให้ตลับหมึก หมึกพิมพ์สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะจะทำให้หมึกเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
  • ควรปิดฝาตลับหมึก หมึกพิมพ์ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันการแห้งของหมึก
  • ควรเปลี่ยนตลับหมึกเมื่อหมึกพิมพ์หมด หรือคุณภาพของงานพิมพ์ลดลง


นอกจากนี้ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น หมึกพิมพ์ ตลับหมึก หมึกปริ้นเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น  ดรัมเครื่องปริ้นทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ราคาประหยัด พร้อมบริการซ่อม และดูแลเครื่องพิมพ์

คุณภาพของสินค้าและบริการที่เราให้คือสิ่งสำคัญที่สุด เราจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว และมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา
เพื่อคุณจะได้พิมพ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายและไร้กังวล