ตลับหมึก หมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ ดรัมเครื่องปริ้น

บริการซื้อ ขาย ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องปริ้น  เช่าปริ้นเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ตลับหมึก
หมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ ดรัมเครื่องปริ้น

ตลับหมึก หมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ และดรัมเครื่องปริ้น เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับเครื่องปริ้น เ ครื่องถ่ายเอกสาร โดยตลับหมึก หมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์จะบรรจุหมึกสำหรับพิมพ์ ซึ่งมีทั้งแบบหมึกสี และหมึกขาวดำ ส่วนดรัมเครื่องปริ้นจะทำหน้าที่สร้างภาพบนกระดาษก่อนการพิมพ์ ก่อนที่จะใช้หมึกพิมพ์มาระบายลงบนภาพ

ปัจจุบันมีจำหน่ายตลับหมึก หมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ และดรัมเครื่องปริ้นในหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบแท้ เทียบเท่า และเติมหมึก ซึ่งแต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป

ตลับหมึกแท้
ตลับหมึกแท้เป็นตลับหมึกที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องปริ้น ซึ่งจะมีคุณภาพดี และสามารถพิมพ์งานได้คมชัด แต่ราคาจะค่อนข้างสูง

ตลับหมึกเทียบเท่า
ตลับหมึกเทียบเท่าเป็นตลับหมึกที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตเครื่องปริ้น ซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าตลับหมึกแท้ แต่คุณภาพอาจไม่เท่ากัน

ตลับหมึกเติมหมึก
ตลับหมึกเติมหมึกเป็นตลับหมึกที่สามารถใช้หมึกมาเติมใหม่ได้ ซึ่งจะมีราคาที่ถูกที่สุด แต่คุณภาพงานพิมพ์อาจไม่เท่าตลับหมึกแท้หรือเทียบเท่า

ดรัมเครื่องปริ้น
ดรัมเครื่องปริ้นเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10,000-20,000 แผ่น ซึ่งเมื่อใช้งานครบอายุการใช้งานแล้วจะต้องเปลี่ยนใหม่


การเลือกซื้อตลับหมึก หมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ และดรัมเครื่องปริ้น
การเลือกซื้อตลับหมึก หมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ และดรัมเครื่องปริ้น ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

หากต้องการงานพิมพ์ที่คมชัด และมีคุณภาพดี ควรเลือกซื้อตลับหมึก หมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์แท้ หรือเทียบเท่าที่มีราคาสูงกว่า แต่ถ้าต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ควรเลือกซื้อตลับหมึกเติมหมึกที่มีราคาที่ถูกที่สุด สำหรับบริการเช่าตลับหมึก หมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ และดรัมเครื่องปริ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานเครื่องปริ้น เครื่องถ่ายเอกสารไม่บ่อยครั้ง หรือต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อตลับหมึกใหม่