บริการ ตลับหมึก หมึกพิมพ์ หมึกปริ้นเตอร์ 
หมึกเครื่องปริ้น ดรัมเครื่องปริ้น

บริการซื้อ ขาย ให้เช่าตลับหมึก หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ หมึกปริ้นเตอร์ 
หมึกเครื่องปริ้น ดรัมเครื่องปริ้น

ตลับหมึก หมึกพิมพ์ภาชนะบรรจุหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ มีหน้าที่เก็บ และจ่ายหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อพิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพ โดยทั่วไป ตลับหมึกจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ตลับหมึกน้ำหมึก (Ink Cartridge) และตลับหมึกผงหมึก (Toner Cartridge)

ตลับหมึกน้ำหมึก ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ หัวพิมพ์ (Printhead) และตัวบรรจุหมึก (Ink Tank) หัวพิมพ์ทำหน้าที่พ่นหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ตัวบรรจุหมึกทำหน้าที่เก็บหมึกไว้ หมึกพิมพ์ที่ใช้ในตลับหมึกน้ำหมึกจะเป็นหมึกเหลว ซึ่งสามารถละลายน้ำได้ จึงทำให้สามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ

ตลับหมึกผงหมึก ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ดรัม (Drum) และ ตัวบรรจุผงหมึก (Toner Cartridge) ดรัมทำหน้าที่รับภาพจากเครื่องพิมพ์ ผงหมึกทำหน้าที่พิมพ์ภาพลงบนกระดาษ ผงหมึกที่ใช้ในตลับหมึกผงหมึกจะเป็นผงหมึก ซึ่งเมื่อถูกความร้อนจะหลอมละลาย และติดแน่นกับกระดาษ จึงทำให้สามารถพิมพ์ได้คมชัด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าตลับหมึกน้ำหมึก

การเลือกใช้ตลับหมึก หมึกพิมพ์ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องพิมพ์ และความต้องการใช้งาน โดยเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะใช้ตลับหมึกผงหมึกเท่านั้น ส่วนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตจะใช้ตลับหมึกน้ำหมึก หรือตลับหมึกผงหมึกก็ได้ การเลือกตลับหมึกให้เหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยให้พิมพ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

 

รุ่นผงหมึก เครื่องที่ใช้ได้ จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้ ราคาปกติ
TK-134 FS-1300D/1350DN 7,200 แผ่น 4,200 บาท
TK-8604K FS-8650DN 30,000 แผ่น 8,900 บาท
TK-8604C/M/Y FS-C8650DN 20,000 แผ่น 8,050 บาท
TK-354 FS-3920DN 15,000 แผ่น 3,900 บาท
TK-544K FS-C5100DN 5,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-544C/M/Y FS-C5100DN 4,000 แผ่น 4,250 บาท
TK-410 KM-1620/1635/1650/2020/2035/2050 15,000 แผ่น 4,200 บาท
TK-439 TA- 180/181/220/221 15,000 แผ่น 4,200 บาท
TK-679 KM-3060/2540/3040/2560 20,000 แผ่น 4,500 บาท
TK-715 KM-3030/3050/4050/5050 34,000 แผ่น 5,900 บาท
TK-164 FS-1120D 2,500 แผ่น 2,300 บาท
TK-174 FS-1370DN/ECOSYS P2135dn 7,200 แผ่น 4,200 บาท
TK-584K FS-C5150DN 3,500 แผ่น 2,700 บาท
TK-584C/M/Y FS-C5150DN 2,800 แผ่น 2,700 บาท
TK-594K FS-C5250DN/FS-C2026MFP/FS-C2126MFP 7,000 แผ่น 3,900 บาท
TK-594C/M/Y FS-C5250DN/FS-C2026MFP/FS-C2126MFP 5,000 แผ่น 3,900 บาท
TK-1114 FS-1040 2,500 แผ่น 2,300 บาท
TK-1124 FS-1060DN 3,000 แผ่น 2,400 บาท
TK-3104 FS-2100D/2100DN 12,500 แผ่น 3,200 บาท
TK-3114 FS-4100DN 15,500 แผ่น 3,300 บาท
TK-3134 FS-4200DN/4300DN 25,000 แผ่น 4,100 บาท
TK-479 FS-6025/6030/6525/6530MFP 15,000 แผ่น 3,300 บาท
TK-899K FS-C8020/C8025/C8520/C8525MFP 12,000 แผ่น 2,500 บาท
TK-899C/M/Y FS-C8020/C8025/C8520/C8525MFP 6,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-869K TA-250/300ci 20,000 แผ่น 2,900 บาท
TK-869C/M/Y TA-250/300ci 12,000 แผ่น 4,000 บาท
TK-8309K TA-3050/3550/3051/3551ci 25,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-8309C/M/Y TA-3050/3550/3051/3551ci 15,000 แผ่น 5,000 บาท
TK-1114 FS-1040 2,500 แผ่น 2,300 บาท
TK-1124 FS-1060DN 3,000 แผ่น 2,400 บาท
TK-3104 FS-2100D/2100DN 12,500 แผ่น 3,200 บาท
TK-8509K TA-4550/5550ci 30,000 แผ่น 4,500 บาท
TK-8509C/M/Y TA-4550/5550ci 20,000 แผ่น 6600 บาท
TK-6309 TA-3500/4500/5500i 35,000 แผ่น 5,500 บาท
TK-6709 TA-6500/8000i 70,000 แผ่น 6,800 บาท
TK-1144 FS-1035/1135MFP_ECOSYS M2035/M2535dn 7,200 แผ่น 4,200 บาท
TK-8329K TA-2551ci 18,000 แผ่น 2,600 บาท
TK-8329C/M/Y TA-2551ci 12,000 แผ่น 5,200 บาท
TK-8319K TA-2550ci 12,000 แผ่น 1,800 บาท
TK-8319C/M/Y TA-2550ci 6,000 แผ่น 2,700 บาท
TK-4109 TA-1800/1801/2200/2201 15,000 แผ่น 2,800 บาท
TK-7109 TA-3010i 18,000 แผ่น 2,900 บาท
TK-7209 TA-3510i 32,000 แผ่น 5,000 บาท
TK-5144K ECOSYS P6130cdn/M6030CDN/M6530CDN 7,000 แผ่น 4,050 บาท
TK-5144C/M/Y ECOSYS P6130cdn/M6030CDN/M6530CDN 5,000 แผ่น 4,050 บาท
TK-5154K ECOSYS P6035cdn/M6035CDN/M6535CDN 12,000 แผ่น 6,150 บาท
TK-5154C/M/Y ECOSYS P6035cdn/M6035CDN/M6535CDN 10,000 แผ่น 7,000 บาท
TK-5219K TASKalfa 406Ci 20,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-5219C/M/Y TASKalfa 406Ci 15,000 แผ่น 6,500 บาท
TK-5209K TASKalfa 356Ci 18,000 แผ่น 3,300 บาท
TK-5209C/M/Y TASKalfa 356Ci 12,000 แผ่น 6,600 บาท
TK-8349K TASKalfa 2552ci 20,000 แผ่น 3,200 บาท
TK-1168 ECOSYS P2040dn/P2040dw 7,200 แผ่น 4,200 บาท
TK-1178 ECOSYS M2040dn/M2540dn/M2640idw 7,200 แผ่น 4,200 บาท
TK-8349K TA-2552ci 20,000 แผ่น 3,200 บาท
TK-8349 C/M/Y TA-2552ci 12,000 แผ่น 5,700 บาท
TK-8339K TA-3252ci 25,000 แผ่น 4,100 บาท
TK-8339 C/M/Y TA-3252ci 15,000 แผ่น 5,700 บาท
TK-8529K TA-4052ci 30,000 แผ่น 4,500 บาท
TK-8529 C/M/Y TA-4052ci 20,000 แผ่น 6,800 บาท
TK-8519K TA-5052ci /6052ci 30,000 แผ่น 4,300 บาท
TK-8519C/M/Y TA-5052ci /6052ci 20,000 แผ่น 6,600 บาท
TK-5224K M5521cdw 1,200 แผ่น 1,950 บาท
TK-5224C/M/Y M5521cdn/P5021cdw/P5021cdn 1,200 แผ่น 2,450 บาท
TK-5234K M5521cdw 2,600 แผ่น 2,350 บาท
TK-5234C/M/Y M5521cdn/P5021cdw/P5021cdn 2,200 แผ่น 3,450 บาท
TK-5244K M5526cdw 4,000 แผ่น 2,900 บาท
TK-5244C/M/Y M5526cdn/P5026cdw/P5026cdn 3,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-7119 TA-3011i 18,000 แผ่น 4,000 บาท
TK-7219 TA-3511i 32,000 แผ่น 6,500 บาท
TK-6329 TA-4002i/5002i/6002i 35,000 แผ่น 6,500 บาท
TK-8720K TA-7052ci/TA-8052ci 70,000 แผ่น 2,900 บาท
TK-8720C/M/Y TA-7052ci/TA-8052ci 30,000 แผ่น 3,700 บาท
TK-6720 TA-7002i/TA-8002i 20,000 แผ่น 6,600 บาท
TK-3165 P3145dn 6,000 แผ่น 3,800 บาท
TK-8529K TA-4053ci 30,000 แผ่น 4,500 บาท
TK-8529C/M/Y TA-4053ci 20,000 แผ่น 6,800 บาท
TK-8110K TA-8124cidn 12,000 แผ่น 2,500 บาท
TK-8110C/M/Y TA-8124cidn 6,000 แผ่น 3,700 บาทข้อควรระวังในการใช้ตลับหมึก

  • ควรเก็บตลับหมึก หมึกพิมพ์ไว้ในที่แห้ง และเย็น เพื่อป้องกันหมึกแห้ง หรือเสื่อมสภาพ
  • ไม่ควรให้ตลับหมึก หมึกพิมพ์สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะจะทำให้หมึกเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
  • ควรปิดฝาตลับหมึก หมึกพิมพ์ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันการแห้งของหมึก
  • ควรเปลี่ยนตลับหมึกเมื่อหมึกพิมพ์หมด หรือคุณภาพของงานพิมพ์ลดลง