โปรโมชั่นเช่าเครื่องปริ้น เช่าปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร

โปรโมชั่นเช่าเครื่องปริ้น เช่าปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
Onsite Service ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

บริการให้เช่าเครื่องปริ้น เช่าปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร ราคาถูกครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น
เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่องปริ้นอิงค์เจ็ท เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สี และเครื่องปริ้น ราคาประหยัด รุ่นอื่น ๆ หลากหลายรุ่น
หลากหลายยี่ห้อ รวมถึงอุปกรณ์วัสดุในการพิมพ์ที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นหมึกพิมพ์ ตลับหมึก หมึกปริ้นเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น
ดรัมเครื่องปริ้นครบวงจรที่สุด รับประกันเรื่องการซ่อมแซม รับประกันเรื่องคุณภาพ และราคา เครื่องปริ้น เครื่องถ่ายเอกสาร

 

VSP Service Group ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าปริ้นเตอร์ เช่าเครื่องปริ้น ราคาถูก ครบวงจร มอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ดังนี้


โปรโชั่นเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าปริ้นเตอร์ เช่าเครื่องปริ้น ราคาถูก มีลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 

เงื่อนไข และข้อกำหนด
- โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าปริ้นเตอร์ เช่าเครื่องปริ้น ราคาถูก กับ VSP Service Group เท่านั้น

- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้


VSP Service Group ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า