สัญญาบริการซื้อ-ขาย
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สี

สนใจซื้อ-ขาย พร้อมทำสัญญาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สี

เช่าปริ้นเตอร์

สนใจสัญญาบริการ "Kyocera - Fuji Xeox - Pantum" ราคาพิเศษ

Tel. 085-939-2333

 

สัญญาบริการซื้อ-ขายเครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สี เครื่องถ่ายเอกสาร คือบริการที่ลูกค้าเป็นเจ้าของเครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สี เครื่องถ่ายเอกสารเอง แต่ลูกค้าสามารถให้ทางเราดูแลเรื่องผงหมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ ดรัมเครื่องปริ้น อะไหล่ต่างๆ หรือลูกค้าสามารถซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สี เครื่องถ่ายเอกสารกับเรา
แล้วทำสัญญาบริการ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเครื่องปริ้นเลเซอร์เครื่องปริ้นเลเซอร์สี เครื่องถ่ายเอกสารจะเป็นของลูกค้าโดยสมบูรณ์