บริการสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องปริ้น เช่าปริ้นเตอร์

บริการสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องปริ้น เช่าปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สี

สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องปริ้น เช่าปริ้นเตอร์

"สัญญาเช่า คือ สัญญาให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องปริ้น เช่าปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สี ซึ่งระยะเวลาในการทำสัญญากับทางเรามีสัญญาไม่ต่ำกว่า 12 เดือน (1 ปี) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องปริ้น เช่าปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สีนั้นทางเรามีบริการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ เปลี่ยนหมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ ดรัมเครื่องปริ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”

 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
สัญญาบริการซื้อ-ขายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สี

"สัญญาบริการ คือ สัญญาบริการซื้อ-ขายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สี คือลูกค้าเป็นเจ้าของเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สีเอง แต่ลูกค้าสามารถให้ทางเราดูแลเรื่องหมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ ดรัมเครื่องปริ้น อะไหล่ต่างๆ หรือลูกค้าสามารถซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สีกับเราแล้วทำสัญญาบริการ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์สีจะเป็นของลูกค้าโดยสมบูรณ์"